Acer 4551

   รุ่นนี้อาการเสียยอดฮิตเลยครับ อากการสากล ของ AMD

ไฟไม่เข้า

เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

เกิดจาก ชิปการ์ดจอเสียและระบบไฟ รุ่นนี้ซ่อมได้ครับ