โน็ตบุ๊ค Toshiba M200

อาการเสีย รุ่นนี้อาการเสียมีหลายอาการ อาการสากล  อาการเฉพาะรุ่นนี้ เช่น

      - เปิดติดไม่ขึ้นภาพ

      - เปิดติดเข้าwindows แล้วดับ

      - ใช้ไปสักพักแล้วจอลาย เป็นเส้น จอมือ 


อาการนี้ทางร้านเราซ่อมหายขาด 100%Smile